Nuffnang advertisement

Khamis, 9 Ogos 2012

Ayat-ayat Doa dalam al-Quran (6) - Surah Al-An‘aam
Surah Al An'aam


Surah Al An'aam - (Binatang Ternakan) سورة الأنعام - yang terdiri daripada 165 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, kerana hampir seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Dinamakan Al-An'aam kerana di dalamnya disebut kata An'aam dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrikin, yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. Juga dalam surah ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.

Isi Kandungan Surah Al-An’aam

Keimanan:

Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatNya; kebenaran kenabian Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam; penyaksian Allah atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, 'Isa, Ilayas, Alyasa', Yunus dan Luth; penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan; kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.

Hukum-hukum:

Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah; makanan yang halal dan yang haram; wasiat yang sepuluh dari Al Quran, tentang tauhid keadilan dan hukum-hukum; larangan mencaci maki berhala orang musyrik kerana mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah.

Kisah-kisah: 

Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul; kisah pengalaman Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan para nabi pada umumnya; cerita Nabi Ibrahim ‘alaihis salam membimbing kaumnya kepada tauhid.

Dan lain-lain: 

Sikap kepala batu kaum musyrikin, cara seorang nabi memimpin umatnya; bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul; tentangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul; kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan malaikat; beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan; nilai hidup duniawi.


Ayat-ayat Doa dalam Surah Al-An’am

1. Doa Iftitah:Maksudnya: "Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyengutukan Allah (dengan sesuatu yang lain)". (Surah Al-An’am 6: 79)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sentiasa membaca ayat ini pada permulaan solat sebelum membaca al-Fatihah. (al-Durrul Manthur, tafsir ayat 79, Surah Al-An’am)

2. Doa Penyerahan Diri:


Maksudnya: Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. (Surah Al-An’am 6: 162)
Maksudnya: Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)". (Surah Al-An’am 6: 163)

Wallahu A'alam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...